تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

عضویت در خبرنامه کنگره علوم اجتماعی


دریافت فرم ب33

پژوهشگر گرامی جهت دریافت فرم ب 33  اینجا کلیک کنید

 

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران