عضویت در خبرنامه کنگره علوم اجتماعی


تماس با دبیرخانه

02133699094 

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

کمیته علمی:

دکتر احمد نادری
دانشگاه تهران
 
 دکتر رسول صادقی
 دانشگاه تهران
 
 دکتر حسین میرزایی
 دانشگاه فردوسی مشهد
 
 دکتر وحید قاسمی
 دانشگاه اصفهان
 
 دکتر حسین افراسیابی
 دانشگاه یزد
 
 دکتر سید علیرضا افشانی
 دانشگاه یزد
 
 دکتر سید محسن سعیدی مدنی
 دانشگاه یزد
 
 دکتر سلیمان پاک­ سرشت
 دانشگاه بوعلی سینا
 
دکتر محمد مهدی رحمتی
دانشگاه گیلان
 
 دکتر علی یعقوبی چوبری
 دانشگاه گیلان
 
دکتر محمدرضا غلامی
دانشگاه گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نام آنلاین

پوستر
حمایت معنوی

معرفی مجلات


مرکز همایش