همایش علوم اجتماعی و علوم تربیتی ایران
عضویت در خبرنامه کنگره علوم اجتماعی


تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

ثبت نام آنلاین

پوستر
حمایت معنوی

معرفی مجلات


مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران