عضویت در خبرنامه کنگره علوم اجتماعی


تماس با دبیرخانه

02133699094 

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

اهداف همایش

ترویج دانش جامعه شناختی

کاربردی کردن جامعه‌شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت توصیف، تبیین و حل آن­ها.

بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه.

شناسایی چالش های موجود در مسیر کاربردی شدن علوم اجتماعی.

بررسی مسائل اجتماعی روز ایران.

بررسی ارتباط میان علوم اجتماعی و سایر رشته ­ها.

بررسی و ارائه راهکار در خصوص مسائل نوین جامعه شهری.

بررسی جامعه شناسی اسلامی و جایگاه آن در ایران.

شناخت جایگاه علوم اجتماعی در سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور.

 

ثبت نام آنلاین

پوستر
حمایت معنوی

معرفی مجلات


مرکز همایش