تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

عضویت در خبرنامه کنگره علوم اجتماعی


اخبار
امروز؛ جای هزاران دختر و پسر در کلاس‌های درس خالی است .

امروز بیش از 13 میلیون دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی به کلاس‌های درس رفتند اما در این میان دانش آموزانی در اقصی نقاط کشور درس و مدرسه را به هزار دلیل رها کرده‌اند و اکنون بازمانده از تحصیل محسوب شده و به حمایت‌های ویژه جهت بازگشت به چرخه تحصیل نیاز دارند.

 


ادامه مطلب ...

محورهای کنگره

محورها

  • روش شناسی علوم اجتماعی

             روش­های پژوهش جامعه شناسی

  • انسان شناسی (مردم شناسی )

           انسان شناسی ایران

                 انسان شناسی اسلامی

  • برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

                     تامین اجتماعی

                     رفاه اجتماعی

                     تعاون

                     رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی

                    رفاه اجتماعی در جهان امروز

                     تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی

  • جمعیت شناسی

             جمعیت شناسی ایران

       جمعیت شناسی فضایی

                   جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزی­های آمایش سرزمین

  • جامعه شناسی

      جامعه شناسی روستایی

       جامعه شناسی پزشکی

       جامعه شناسی سلامت

       جامعه شناسی انقلاب

     جامعه شناسی شهری         

     جامعه شناسی آموزش و پرورش

     جامعه شناسی انحرافات

     جامعه شناسی سازمان­ها

   جامعه شناسی محیط زیست

   جامعه شناسی سیاسی

   جامعه شناسی ادبیات

   جامعه شناسی قشرها و نابرابری

   جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی

   روان شناسی اجتماعی

   جامعه شناسی صنعتی

   جامعه شناسی دین

   تغییرات اجتماعی

   جامعه شناسی خانواده

   جامعه شناسی جنگ

   جامعه شناسی جهان سوم

   جامعه شناسی جوانان

جامعه کار و شغل

جامعه شناسی ورزش

جامعه شناسی ارتباطات

  • مطالعات زنان
  • مطالعات فرهنگی
  • جامعه شناسی توریسم
مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران