عضویت در خبرنامه کنگره علوم اجتماعی


تماس با دبیرخانه

02133699094 

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

نقش مددکاران درحمایت معتادان بهبود یافته

30 مرداد 1395

 یکی از اهداف همایش علوم اجتماعی شناسایی چالش های موجود در مسیر کاربردی شدن علوم اجتماعی.

 .است. در زیر یکی از این چالش ها آورده شده است.

امروزه انسان بیش از انکه نیازمند رفع نیاز هایش باشدنیازمند حمایت حامیانی چون مددکاران اجتماعی ست .

اگرچه اعتیاد درجامعه امروز خانمان سوزتر از آنی ست که میشنویم ومیبینیم، ولی به راستی نباید حساب بهبود یافته گان از این منجلاب از حساب غرق شدگان مجزاباشد.

باتوجه به ﺁﻣﺎﺭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ۳۲۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﯼ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ درکشور ﻧﻘﺶ مددکاران ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻇﺮﻓﯿﺖ ﻭ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ.

اگرکمی بیشتر دقت کنیم میتوانیم بهبود یافتگان رابه دوسته تقسیم نمود:

دسته اول:آن دسته از بهبودیافتگان که پس از خروج از کمپ ها یافضاهای ترک اعتیاد به حال خود رها میشوند وبدون هیچ گونه حمایت درتلاش بی فایده برای اثبات بهبودی خود هستند وهرچه تلاش میکنند ناموفق دوباره به اعتیاد روی می آورند از روی یأس ونا امیدی.

دسته دوم: آن دسته از بهبود یافتگانی که پس ازحضور از کمپ ها وترک با آغوش گرم مددکاران اجتماعی روبرو میشوند وجنبه امیدوارنه زندگی بدان ها روی می آورد.

با این حال تنها قشرحامی ،که میتواند بر روند تداوم بهبودی ،بهبود یافتگان تاثیر گذار باشد مددکاراجتماعی است.

ناجیان توانمند (مدکاران اجتماعی)ونجات یافتگان با اراده(بهبود یافتگان از اعتیاد) هردومکمل حلقه هدفمند بازپروری هستند .

بنظر می آیدمهم ترین آیتم های توانمند سازی این افرادبرای حمایت از سوی مددکاران قابل تأمل وبررسی فراوان است .

حمایت ها از سوی مددکاران اجتماعی برای بهبود یافتگان از دام اعتیاد میتواند شامل آیتم های زیر می باشد:

-جذب خیرین این عرصه برای حمایت های مالی بهبودیافتگان

-ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺪﺩﺟﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ هایشانﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺍﻣﺪﺍﺩ، ﺳﺘﺎﺩ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﯾﯽ ﻭ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ

-آموزش حرفه ایی در زمینه بازار کار واشتغال زایی

-تقویت حس اراده درجهت مقاومت ودوری از بازگشت به حالت اعتیاد درگذشته

-ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ،ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ، بازارچه ها جهت ارائه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﺸﺎﻥ

-تلاش برای دریافت تسهیلات و وام های لازم در جهت اشتغال وشروع زندگی سالم

-باز گرداندن فرد بهبود یافته به کانون خانواده وازدواج سالم

-تقویت حس مفید بودن وخودآگاهی بیشتر

-تلاش درجهت تقویت سواد وادامه تحصیل

 واحد پژوهش همایش علوم اجتماعی ایران

 

برچسب ها: نخستین همایش بین المللی علوم اجتماعی، فاصله طبقاتی، جامعه شناختی، شناسایی چالش، افلاطون، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، همایش علوم اجتماعی، کارل مارکس، برنامه ریزی، راهکار نوین، رفاه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، جمعیت شناسی، نابرابری های اجتماعی، کار و شغل، ارتباطات، توریسم، انسان شناسی، تعاون، تامین اجتماعی، جامعه شناسی روستایی


544
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
ثبت نام آنلاین

پوستر
حمایت معنوی

معرفی مجلات


مرکز همایش