عضویت در خبرنامه کنگره علوم اجتماعی


تماس با دبیرخانه

02133699094 

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

درآمدی بر جامعه شناسی جوانان

13 شهریور 1395

نخستین همایش بین المللی علوم اجتماعی با محوریت جامعه شناسی جوانان، جامعه شناسی جهان سوم، جامعه شناسی جنگ و ... برگزار خواهد شد. در مقاله زیر به بررسی جامعه شناسی جوانان پرداخته شده است. مفهوم جوانی وخرده فرهنگهایی که با آن  همراه هستند به طور سنتی وپیش از آن که جوانی همچون پدیده ای برگرفته از مدرنیسم تعاریف حقوقی و اجتماعی خاص خود را پیدا کند ، عرصه ای برای چالش ،ابهام، تردید و گاه ترس و نگرانی جامعه بزرگ سال بوده اند. نگاهی به مفهوم سازی هایی که در گفت وگوها ، متون ونیز دیگر رسانه هااز جوانان به عمل می آید، به خوبی گواه این موارد است. آن چه این مفهوم سازی را گاه متناقض نیز جلوه می دهد این است که به رغم تشخیص واذعان جامعه بزرگسال به مراقبت ، توجه و کمک به جوانان ها برای گذار به بزرگ سالی و مححق شدن توانایی های بالقوه ی آنان ،جامعه بزرگ سال گاه نگران  پتانسیل های (ولو پنهان و ناآشکار) نظم ستیزانه و مخرب آن ها نیز می باشد. بدین ترتیب بیم وامید می تواند مبین بخشی از واقعیاتِ تلقی و نگاه سنتی به جوانان باشد که امتداد آن ها در ساختارهای مدرن نیز همچنان به چشم می خورد. رسانه ها به طور معمول جامعه ی بزرگ سال  را از تحولات و روند جنبش ها و جهت گیری های ذهنی و رفتاری جوانان (خرده فرهنگ ها) مطلع می سازند .  در مواردی این بازنمایی با جهت گیری های ایدئولوژیک رسانه ها می تواند به قول کوهن ، جامعه شناس انگلیسی (1972) ، تولید نوعی هراس اخلاقی (moral panic) نماید که به موجب آن اعضای گروه های خرده فرهنگی که نشانه های عضویت و تبعیت رفتاری  آن ها از عناصر و نماد های رفتاری خاص مشخص است ، با نگرانی و ترس (البته گاه مبالغه آمیز و غیر واقعی ) معرفی می شوند که در نتیجه ذهنیت نگران و مضطرب جامعه بزرگسال را نسبت به آنها تقویت می کند. سوالی که اینک باقی می ماند این است که دوره ی جوانی و خرده فرهنگ های مرتبط با آن چه ویژگی هایی دارند و  آیا ترس ها و نگرانی هایی که جامعه بزرگسال نسبت به آن ها ابراز می دارند واقعی  و عینی است و یا صرفاً در جریان مطالعات و یا گفت و گو های اجتماعی شکل می گیرند. تفسیرهای مربوط به خرده فرهنگ های جوانان را می توان بر پیوستاری قرار داد که در یک سوی آن خرده فرهنگ ها واکنشی طبیعی و تابع تحولات مربوط به دوره ی رشد و امکانی برای ابراز هویت ورشد شخصیت تلقی می گردند و در سوی دیگر، وسیله ای برای چالش نظام اجتماعی و فرهنگ جامعه  ونوعی مقاومت و اعتراض نمادین  به هنجارها و ارزش های مسلط در جامعه محسوب می شوند . دیدگاه نخست عموماً کانون توجه روان شناسی رشد و نوجوانی است وبا تحلیل های مبتنی بر زیست شناسی همراه است . رویکرد تقابلی بر آمده از سنت مطالعات فرهنگی انگلستان است و گویای تحولات و مفهوم سازی متفاوتی از جوانی به عنوان یک سازه ی اجتماعی و فرهنگی است. همایش علوم اجتماعی در بیست و هفتم بهمن سال جاری برگزار می گردد.

 

 برچسب ها : گردشگری ، صنعت گردشگري ، توریسم ، مدیریت گردشگری ، توسعه گردشگری ، برنامه ریزی گردشگری ، گردشگر ، موقعیت جغرافیایی ، جغرافیا ، میراث فرهنگی ، جهانگردی ، هنر ، موسیقی محلی، موزه ، آثار باستانی ، صنایع دستی ، فرهنگ ، ژئوتوریسم ، مناطق روستایی ، گردشگری شهری ، گردشگری روستایی ، گردشگری فرهنگی ، گردشگری و محیط زیست ، گردشگری دریایی ، جاذبه های گردشگری ، اکوتوریسم ، صنعت جهانگردی ، گردشگری الکترونیک ، ET ، طراحی منطقه ای ، طراحی شهری ، شهرسازی ، شهرسازی بومی ، شهرسازی اقلیمی ، شهرسازی مدرن ، شهرسازی کلاسیک ، المان شهری ، معماری و توریسم ، گردشگری سلامت ، گردشگری پزشکی ، گردشگری ورزشی ، آمایش سرزمین ، آمایش ، جغرافیای سیاسی ، ژئوپولیتیک ، کشور ، مرز ، پیرامون ، ژئواکونومی ، منطقه گرایی ، اقلیم ، اقلیم شناسی ، اقلیم کشاورزی ، اقلیم شناسی حمل و نقل ، اقلیم شناسی ماهواره ای ، ژئومورفولوژی


826
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
ثبت نام آنلاین

پوستر
حمایت معنوی

معرفی مجلات


مرکز همایش